Böcker

Wir sind die Angst der Welt

Wir sind die Angst der Welt

Jahrelang hat Monica Braw Erinnerungsstätten besucht, Betroffene befragt. Ihre Recherchen und ihre persöhnlichen Begegnungen mit den Opfern der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki hat sie zu einem Roman verarbeitet.

Vad hade hänt om...

Vad hade hänt om...

Monica Braw är en av åtta framstående historiker och journalister som skriver om vad som hade kunnat hända om historien hade tagit en annan vändning. Hennes bidrag frågar om det hade varit möjligt att aldrig använda atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki och vad resultatet då hade blivit.

Mitt Tokyo

Mitt Tokyo

Med utgångspunkt från sex adresser i Tokyo där Monica Braw har bott under femton år söker hon spåren av det förgångna bland skyskraporna i vår tids mångmiljonstad. Kors och tvärs rör hon sig i tiden – från japansk konfucianism och zentempel till studentuppror, från samurajvälde till världskrigets katastrofer och multinationella företag.

Kvinnor i Japan

Kvinnor i Japan

Att japanska kvinnor har varit förtryckta i alla tider är en missuppfattning. Det har alltid funnits starka kvinnor i Japan som vågat bryta mot traditionerna och gått sin egen väg, bland annat hovdamen som blev Japans största författare, den första kvinnliga läkaren i Japan, landets första feminist och en karismatisk sångidol.

Trollsländans land

Trollsländans land

Trollsländans land är ett urgammalt namn för Japan. I denna bok som behandlar hela Japans historia från ur minnes tider till moderniseringen tog vid i slutet av artonhundratalet ges ett överraskande vidvinkelperspektiv över händelser och tolkningar av historien – och en ny Japanbild.

Samurajerna

Samurajerna

I vår del av världen grundar sig kunskapen om samurajerna främst på samurajfilmer. Deras historia är månghundraårig och ändå aktuell. De är också huvudpersoner i landets många hjälteberättelser där hjälten inte är segrare utan hyllas för trohet mot sina ideal.

Kanjikirja

Kanjikirja

Miten saada käsi kääntymään merkkien monimutkaisiin muotoihin? Tämä on kysymys jota japaninkielen kiinalaisista kanji-merkeistä kiinostunut joutuu monasti pohtimaan. Tämä kirja auttaa häntä alkuun, joka voi avata harjoittajalleen kokonaisia kulttureita.

Främling

Främling

En tvåhundra år gammal dagbok dyker plötsligt upp i Japan. Den handlar om den vittbereste svenska Linnélärjungen Carl Peter Thunberg. 1775 lyckades han ta sig in i shoguns stängda rike. Är dagboken möjligen hans? Och de farliga och romantiska äventyren något han upplevt? Svaren blir en överraskande resa ända in i vår tids Japan där minnet av denne svensk vårdas än idag av någon som är – ja vem?

Jättens rötter

Jättens rötter

Jätten är vår tids ekonomiska stormakt Japan. För hundrafemtio år sedan var det en sömnig samurajstat. Dit kom Aimé Humbert 1863 och rapporterade roligt, medkännande, irriterat och kritiskt. Hans skildring väckte stort intresse i dåtidens Europa. Idag visar den vilka rötterna till det moderna Japan är. Monica Braw kompletterar med att visa vilken frukt rötterna till de träden bar.
 

Japansk ABC

Japansk ABC

I dagens svenska språk har vi fler japanska ord än vi kanske tänker på. Men de japanska orden har vidare innebörd än många vet. Här avslöjas inte bara vad orden betyder utan också vad de har för ursprung och ad de innebär för japaner.
 

Japan

Japan

Japan ligger långt borta men ändå nära. Ofta tänker vi på Japan som något exotiskt och oförståeligt. Men Japan är inte oförståeligt utan annorlunda. Den här boken berättar om et nya och det gamla Japan. Den utgår från sådant som påverkar vanliga människors liv och sätter in det i ett större sammanhang.
 

Japanska tecken i tiden

Japanska tecken i tiden

Att skriva japanska är att skriva på ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Det är inte lätt ens för en japan att skriva på japanska. Ändå har handskriften och kalligrafin spelat en helt annan roll i Japan än i västvärlden. Det är först med datoriseringen som de yngres kunskaper om tecknen börjar undergrävas. Hiroko Kimura började lära sig japansk kalligrafi redan vid tre år ålder. Tillsammans med Monica Braw gjorde hon en stor utställning om japanska tecken på Etnografiska museet i Stockholm. Japanska tecken i tiden ingår i museets skriftserie.
 

Manga

Manga

Östasiatiska museet återinvigdes efter renovering år 2004 med utställningen Manga Från Hokusai till Dragon Ball. Samtidigt publicerades denna bok om manga där Monica Braw skriver om mangans tusenåriga historia och om Hokusai, som uppfann ordet Manga.
 

Ken’etsu

Ken’etsu

Monica Braws doktorsavhandling The Atomic Bomb Suppressed översattes inte mindre än två gånger till japanska, 1988 och 2011. Det väckte stor uppmärksamhet i Japan eftersom det var första gången någon forskat om den amerikanska censuren under den amerikanska ockupationen. Censuren gjorde det praktiskt taget omöjligt att skriva om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki under flera år efteråt. 

The Atomic Bomb Suppressed

The Atomic Bomb Suppressed

The atomic bomb survivors could not make themselves heard freely until 1949 because of American censorship. Scientists, doctors, survivors, poets, and journalists were not allowed to publish their accounts of the results of the atomic bombnings. As a consequence, the rest of the world knew very little at a time when, perhaps, the world could have changed. The doctoral dissertation of Monica Braw has become a reference work for continued research in the area of nuclear weapons and of censorship.
 

Fakta om Japan

Fakta om Japan

En bok för mellanstadiet om Japan: landet, folket, kulturen, livet.

Hemort Tokyo

Hemort Tokyo

Om den sidan av en kultur som ler men sällan öppnar sig bakom ytan av körsbärsblom och högteknologi berättar Monica Braw poetiskt och pregnant – så som bara den som länge haft Tokyo som hemort kan. Med finstämda svartvita bilder ger samtidigt Juhani Lompolo sin tolkning av samma landskap.
 

Hjärtlandet

Hjärtlandet

Sparsmakade berättelser till större delen tillkomna under en resa mellan Portugal och Karachi på det polska lastfartyget M/S Westerplatte. Ett återkommande tema är livsdrömmens betydelse, ett annat det gåtfulla och svindlande i tillvaron, av mystik och en stämning i moll.

Pitkä matka itään

Pitkä matka itään

Bilbaosta alka vaiherikas, mutkikas matka puolalaisella rahtilaivalla Karachiin, sitten autolla halki Pakistanin Himalajan rinteille Kalkuttaan. 

Innan jag dog

Innan jag dog

Aina Kraft är nybliven lärarinna i början av 1900-talet och vill göra något av sitt liv, inte bli lurad på det som sin syster Ellen på Titanic. Romanen handlar också om att strävan efter lycka är väl så viktig som att uppnå den.

Den gömda solen

Den gömda solen

Vad vet vi egentligen om Japan och japanska kvinnor? De är faktiskt sällan geishor, oftare en fiskarhustru, en fabriksarbeterska, en studentska, en journalist. Men ofta också hemmafru. Bland dem alla finns också kvinnoförkämpar, vare sig det gäller konsumentfrågor, preventivmedel eller jämställdhet i allt. Teamet Monica Braw-Hiroko Gunnarsson berättar om många olika sorters japanskor de mött.

Frauen in Japan

Frauen in Japan

Aus der Zusammenarbeit einer japanischen und einer schwedischer Journalistin entstand dieses Buch, das einen ganz anderen Einblick in die japanische Tradition och Lebensart vermittelt als die gängigen landeskundlichen Publikationen.

Någonannanstans

Någonannanstans

I dessa debutantnoveller som ansluter sig till den klassiska novellkonsten berättar Monica Braw med stram tidlöshet om människans känsla av främlingskap i tillvaron, vare sig det gäller en japansk konstcykelvirtuos, en mans hjärtbyte eller ett engelskt par som lever kvar i kolonialtiden fastän Indien sedan länge är fritt och demokratiskt.

Kvinna i Kina

Kvinna i Kina

1973 levde Kina fortfarande i efterdyningarna av kulturrevolutionen. Monica Braw gjorde en lång resa för Finlands television och intervjuade många kvinnor. Då var de exempel på en självtillit som i mycket har gått förlorad idag. 

Kuolla kuin kärpäset

Kuolla kuin kärpäset

I oktober 1970 drabbades dåvarande Östpakistan av storm och översvämningar med 500 000 döda. Det ledde i förlängningen till ett skoningslöst inbördeskrig mellan den avlägsna delen av landet, Västpakistan, där all makt fanns. Resultatet blev den fria staten Bangladesh. Juhani Lompolo och Monica Braw skrev denna rapportbok om händelserna de bevittnat.