28 april, 2016

Isvall runt Fukushima

En mycket omdiskuterad isvall eller mur av is har nu börjat byggas runt det havererade kärnkraftverket i Fukushima.

Idén är att muren ska hindra grundvatten från att sippra in i reaktorn där det för närvarande blandas med det radioaktiva vatten som finns där.

Muren, som är 30 meter djup och till att börja med ska bli 1,5 km lång, är fylld med frysmedel som ska göra jorden runtomkring hård och ogenomtränglig. Om det lyckas kommer mängden grundvatten som nu sipprar in i reaktorn minskas med hälften, från 100 ton om dagen till 50 ton. Det kommer alltså inte alls att stoppas totalt.

Arbetet beräknas ta tre månader. Sedan tar själv frysprocessen åtta månader till i bästa fall.

Redan i juni 2014 började kraftbolaget Tepco installera utrustning för att bygga ismuren. Förberedelserna blev färdiga först i februari i år.

Det var meningen att hela projektet skulle varit klart redan förra året. Men det råder osäkerhet om hur bra idén överhuvudtaget är och fördröjningen beror på att man inte vet vad resultatet verkligen kommer att bli. Något liknande har aldrig gjorts förut.

Osäkerheten är symptomatisk för hela katastrofarbetet.

I en uppseendeväckande dramadokumentär om själva katastrofen, som bygger på platschefens egna uppgifter och visades i japansk statlig tv, NHK, står det klart att ledningen och personalen var helt ställda inför vad som hände, minut för minut, och arbetade i mörker i dubbel bemärkelse.

I Frankrike har nyligen den andra delen av en dokumentär genomgång av katastrofen kommit ut: « L’accident de Fukushima Dai Ichi : le récit du directeur de la centrale Volume II – Seuls ».

Det står helt klart att ännu fem år efteråt sker arbetet kring Fukushima i samma ovisshet. Man prövar sig fram och kan bara hoppas att åtgärderna man vidtar ska lyckas.