27 juni, 2019

Hotet från Nordkorea

Hotet från Nordkorea är premiärminister Shinzo Abes trumfkort inför valet den 22 oktober. Det kan låta egendomligt. Men han har själv deklarerat att det är orsaken till att han plötsligt utlyste val.
Beslutet hälsades inte med entusiasm vare sig av andra politiker eller av väljarna. I Japan är det möjligt för premiärministern att utlysa val när som helst och förberedelsetiden är bara en månad. Abe har tillsammans med stödpartiet Komeito en betryggande majoritet både i över- och underhus i parlamentet och hade inte behövt göra det på ett par år ännu.
Men motståndet mot många delar av hans politik är omfattande och växer. Det gäller inte minst upprustning och omtolkning av grundlagen som begränsar Japans militära förmåga. 
Hans ekonomiska politik, som så slagkraftigt och hoppfullt kallades Abenomics, har heller inte gett resultat. 
Dessutom är han indragen i en korruptionsskandal, som på ytan gäller tillstånd för en skola men också handlar om vilket inflytande de mycket konservativa omkring honom har. Han är själv, speciellt i försvarsfrågor, en hök. 
Misstroendet mot politiker är djupt rotat i Japan. Ingen tror att valet kommer att förändra något. Abe hade inte behövt utlysa val på grund av Nordkoreas missiler och kärnvapenhot. Allmänheten är redan uppskrämd. Ett yttre hot är en beprövad metod för att få medborgarnas stöd. Ett val innebär bara utgifter och förspilld tid.
Dessutom har väljarna få val förutom de gamla vanliga politikerna. Visserligen har nu Tokyos handlingskraftiga kvinnliga guvernör Yuriko Koike bildat ett nytt parti, som fått det lite patetiska namnet Kibo no To, Hoppets parti. Dess möjligheter att vinna valet några veckor efter bildandet är minimala.
För Abe blir valutgången troligen en möjlighet att ytterligare stärkt gå till möte med USA:s president Donald Trump, som kommer till Tokyo i november, och till toppmöte med APEC, organisationen för ekonomiskt samarbete i Asien och Stilla Havet. 
För de japanska väljarna däremot kommer en känsla av politisk apati att bli än starkare. Några alternativ till de gamla vanliga politikernas manövrer i rökfyllda rum ser valet inte ut att medföra.