27 juni, 2019

Hiroshima & Fukushima

Den 6 augusti är minnesdagen av atombombningen av Hiroshima 1945. Ända sedan man upptäckte att atomer kunde klyvas har kunskap kring detta censurerats. Det gäller också kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Men i serier och manga har man kunnat diskutera fritt. Läs min understreckare i Svenska Dagbladet:

Manga sätter kärnkraften under lupp

Den 11 mars 2013 var det två år sedan trippelkatastrofen med den stora jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Fukushima. Hur har det gått med uppröjningen i kärnkraftverket? Vad tycker japanerna om kärnkraft idag? Kommer kärnkraften att avskaffas i Japan?

Här kommer i fortsättningen artiklar och inlägg om detta ämne.