22 april, 2016

Hate speech svår nöt

Hate speech har blivit ett japanskt uttryck. Det används för att beskriva enastående hatfyllda demonstrationer mot vissa folkgrupper, speciellt koreaner.

Justitieministeriet publicerade nyligen en kartläggning av sådana demonstrationer mellan 2013, då de började, och 2015. Sammanlagt var de 1152. Det visade sig att de blivit lite färre med tiden men att de långt ifrån upphört.

Demonstrationerna arrangeras av högerextremistiska grupper. Under många decennier har japanerna, speciellt i storstäder som Tokyo och Osaka, fått stå ut med ultranationalistiska organisationer med stora terrängbilar och lastbilar fullmålade med patriotiska slagord. Med dånande högtalare och marschmusik från kriget skriker de ut sitt budskap för kejsare och fosterland. De flesta människor vänder sig bort med en känsla av obehag.

Men 2013 dök plötsligt hatfyllda demonstranter av liknande slag upp. Det var speciellt i Tokyo och i Osaka, och speciellt i områden där människor med koreanskt ursprung bor och arbetar, som Shinokubo i Tokyo och Tsuruhashi i Osaka. De var våldsamma, viftade med krigstidens japanska fanor och skrek slagord som ”Ni borde alla massakreras! Kackerlackor! Stick härifrån!” Det har ofta blivit till sammandrabbningar med kravallpolis.

Koreaner har levt i Japan sedan evärderliga tider. Men nu gäller det framför allt koreaner vars föräldrar och farföräldrar kom eller tvingades komma till Japan under Japans ockupation av Korea 1910-1945. Många stannade av olika orsaker kvar efter kriget. De har under lång tid blivit diskriminerade i Japan till den grad att många tog japanska namn för att man inte skulle känna till deras ursprung. Det viskades ofta om stora idoler inom musikvärlden att de i själva verket var koreaner.

Å andra sidan kämpade koreanska organisationer för att bevara koreanskhet, bland annat genom att upprätta koreanska skolor. Förhållandena har blivit bättre på senare tid. Alltså tills nu.

Att antikoreanska, ultranationalistiska grupper, till exempel Zaitokukai, satt igång med våldsamma demonstrationer framställer dessa grupper själva som politiska manifestationer. De började i samband med allvarliga slitningar mellan Japan och Sydkorea som rör flera frågor, inte minst de sexslavar, ofta koreanska kvinnor, som tvingades bli prostituerade för japanska soldater under andra världskriget. Det gäller också konflikten om några små öar.

I själva verket är det alltså fråga om hataktioner och angrepp på mänskliga rättigheter. Justitieministeriet har utfärdat en varning till Zaitokukai att upphöra med hatdemonstrationerna. Högsta domstolen i Osaka-distriktet har dömt Zaitokukai att betala skadestånd för en aktion utanför en koreansk skola där.

Det är naturligtvis positivt att hate speech har minskat något men siffran låg ändå på 190 aktioner mellan januari och september 2015 i justitieministeriets undersökning. För de utsatta är det inte bara upprörande utan också skrämmande att bli utsatt för sådan förföljelse.