27 juni, 2019

Ännu starkare armé

Japans grundlag säger att Japan avsäger sig rätten att föra krig. Trots det har Japan en stor armé på ca 200 000 soldater – marktrupper, flotta och flyg. Nu förstärks den ytterligare. I en rapport denna månad sade fredsforskningsinstitutet SIPRI att Japan förra året gick om Tyskland vad gäller utlägg för militären. Bland världens länder är det bara sju som satsade mer än Japan. Förra året gick Japan om Tyskland i den ligan.
Läget i Östasien är spänt. Länge var det bara landbaserade trupper som gällde för Folkets Befrielsearmé. Men sedan en del år satsar Kina stort på att bygga upp sin flotta. Situationen gäller också de kinesiska anspråken på i stort sett hela Östkinesiska havet. Enligt internationell rätt har också Japan, Filippinerna, Vietnam, Malaysia och Indonesien rättigheter där, rättigheter som Kina förnekar.
Kina har funnit på ett unikt sätt att utvidga sina rättigheter: små kobbar och skär där ingen bor byggs nu ut med metoder som annars brukar användas för att göra städer större, nämligen utfyllnad. På det viset skapar man land där inget land funnits. På denna mark bygger man sedan landningsbanor för flyg som alltså får en längre räckvidd än från kontinentala Kina. Under en tioårsperiod 2006-2015 har Kina ökat sin militärbudget med 132 procent enligt SIPRI. I ett spänt läge är det inte underligt om andra stater ser med misstro på allt detta.
Oron avspeglar sig också i ländernas satsningar på militär. Att dessa har vuxit ser man runt hela regionen där militärutgifter har ökat med 5,4 procent det senaste året. Det gäller framför allt Japan, Filippinerna, Indonesien och Vietnam. Dessutom har militärt samarbete mellan alla dessa länder, inklusive Australien i söder, vuxit.
Japans premiärminister Shinzo Abe driver till yttermera visso en politik som för första gången sedan andra världskriget gör det möjligt för japanska trupper att strida utomlands, trots den berömda paragraf 9 i grundlagen som förbjuder allt annat än självförsvar.
Ytterligare en orsak till Japans ökade satsning på militär är hotet från grannen Nordkorea. Dess tester av kärnvapen har till och med gjort att man i vissa kretsar talar om kärnvapen för Japan, något som länge ansågs otänkbart för den enda nation i världen som utsatts för kärnvapenanfall, förödelsen i Hiroshima och Nagasaki.