Japan utmanat

 I tidskriften Axess september 2013 kan du läsa min artikel Japan utmanat. Vad innebär premiärminister Abes tre pilar? Kommer Japan att "vinna mot världen" som han lovar?

Länk