Published books

FICTION

Någonannanstans ( Somwhere Else)(short stories) Bonniers 1978
Innan jag dog (Before I died) (novel). Bonniers 1980
Överlevarna (The Survivors) (novel). Bonniers 1982 (pocket Bonniers 1985. In German  Wir sind die Angst der Welt. Fischer Taschenbuch Verlag  Frankfurt am Main 1984)
Hjärtlandet ( Heartland) (short stories) Bonniers 1984
Hemort:Tokyo ( Domicile: Tokyo) (tales) Bonniers 1988

Främling. En svensk i fjärran land ( Stranger. A Swede in faroff land) (novel) Bonniers 2002
Hiroshima överlever (Hiroshima Survives) (novel, revis. Överlevarna) Orienta 2005

FACTS

Kuolla kuin kärpäset (Die like flies). Rapport från Bangladesh. Report from Bangladesh. With Juhani Lompolo. Otava, Helsingfors 1971
Kvinna i Kina. LT 1973. (In Finnish Neljä vuorta - naisen asema uudessa Kiinassa.     Tammi 1973.) (Woman in China)
Den gömda solen. En bok om Japan och japanska kvinnor. With Hiroe Gunnarsson. LT 1978. (In German Frauen in Japan. Zwischen Tradition und Aufbruch. Fischer     Taschenbuchverlag. Frankfurt am Main 1982) (The Hidden Sun. About Japan and Japanese women)
Pitkä matka itään (Den långa resan österut)  (The Long Journey East) With Juhani         Lompolo. Kirjayhtymä Helsingfors 1985
The Atomic Bomb Suppressed. American Censorship in Japan 1945-1949.     (Dissertation in History at the University of Lund). Liber 1986

    (Den censurerade atombomben. Brevskolan och TBV 1985 förkortad version. In Japanese Ken’etsu. Kinji sareta genbaku hodo. Jiji Tsushinsha Tokyo 1988 . Revised as The Atomic Bomb Suppressed. American Censorship in Occupied     Japan. M.E.Sharpe Armonk N.Y. USA 1991
Fakta om Japan. Bredvidläsningsbok för mellanstadiet. (Facts about Japan. 4-7 grade school book) Almqvist & Wiksell Läromedel 1991
Japanska tecken i tiden. (Japanese Signs of the Times - Japanese ways of writing) Folkens museum Etnografiska (The National Ethnographic Museum) 1994
Trendbrott i japansk politik. (Break of trends in Japanese politics) Utrikespolitiska     Institutet (Swedish Institute of Foreign Policy)1994
Japan. Bredvidläsningsbok för högstadiet. (Schoolbook for 8-12 grade) Natur och Kultur 1996
Japanskt ABC. Orientens mystik i dagsljus. (Japanese ABC) With Juhani Lompolo.             Orienta 1997
Jättens rötter. Japan - sömnigt samurajvälde blir ekonomisk supermakt .(The Roots of the Giant. From Sleepy Samurai Nation to Economic Superpower)  With Aimé     Humbert. Orienta 1999
Från Hokusai till Dragon Ball (From Hokusai to Dragon Ball) Carlson förlag 2004.

Samurajerna (The Samurai) With Juhani Lompolo. Atlantis förlag 2006
Tidningsmakaren som blev hedersdoktor (From newspaper maker to honorary doctor of medicine). With Anna Braw. Recito förlag 2008.
Trollsländans land. Japans historia (The country of dragonflies. History of Japan). Atlantis förlag 2010.

Kvinnor i Japan under tusen år.Nio porträtt (Women in Japan during a thousand years. Nine portraits) Atlantis förlag 2013.

Mitt Tokyo. Historia och kultur. (My Tokyo. History and Culture) Atlantis 2014

Essays, lectures, articles, radio- and tv-programs in different media and countries.