CV

 • studentexamen Malmö Latinskola 1965
 • fil.kand. (historia, finska, japanska och ryska) Stockholms universitet 1972
 • fil.dr. (historia) Lunds universitet 1986
 • fil.kand. i japanska språket och litteraturen Lunds universitet 2000
 • reporter Åhléns och Åkerlunds Förlag 1966-67
 • utrikeskorrespondent för Finlands radio och Kvällsposten i Tokyo 1969-1970
 • utrikesredaktör på Finlands radio, Helsingfors 1970-1973
 • utrikeskorrespondent för Finlands radio och Kvällsposten i Tokyo med Japan, Korea, Kina och Sydostasien som bevakningsområde 1973-78
 • producent på Vetandets värld, Sveriges Radio (huvudsakl.humanistisk och samhällelig forskning 1980-1983)
 • utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet stationerad i Tokyo med Japan, Korea, Filippinerna samt tidvis Kina som bevakningsområde1983-1993
 • Danmarks-rapportör, baserad i Köpenhamn, samt kommentator och analytiker av frågor som rörande Japan för Svenska Dagbladet 1993-1998
 • forskare och föreläsare vid European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm 1998-1999
 • fristående journalist, forskare och författare 2000-
 • ordförande i Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av kinesiska, japanska och koreanska vid svenska universitet 2005-
 • handledare för Mastersstudenter vid Centrum för Östasiatiska och Sydöstasiatiska studier, Lunds universitet 2006-

Övrigt:

 • 1967 -1999 omfattande resor i Europa, Sovjetunionen, Amerika, Australien, Stilla Havsområdet och Asien
 • 1990-93 styrelsemedlem i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Tokyo
 • 1994-95 sakkunnig för huvudutställningen 1994 (uppsatt till år 2000) på Folkens Museum, Etnografiska i Stockholm "Moji - japanska tecken i tiden" (utvecklingen av den japanska skriften och kalligrafi samt skriftens betydelse i vidaste bemärkelse i samhället, från konst till vardagsliv.)
 • 1998-1999 i samband med projektanställning vid European Institute of Japanese Studies hållit seminarieserie i Japankunskap för personal vid Ericsson, Kista
 • 1997-99 medarrangör av utställningen Japanska träsnitt från rysk-japanska kriget 1904- 05 visad vid Krigsmuseet, Helsingfors, Danmarks Press- och Grafiska Museum, Odense, Danmarks Örlogsmuseum, Köpenhamn, Malmö Stadsmuseum, Karlskrona Marinmuseum samt Polens Marinmuseum iGdansk.
 • 1999 utredning på uppdrag från Centrum för öst- och sydöstasienstudier vid Lunds Universitet utgående från Regeringens skrivelse 1998/99:61 "Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet" undersökande möjligheterna för en "Nationell doktorandkurs i Asien-kunskap" vid svenska universitet och högskolor
 • 1999 ansvarig för planering och genomförande av Japan-stipendieprogram i Sverige och Japan för svenska journalister, på uppdrag av European Institute of Japanese Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Sweden-Japan Foundation
 • 1999 grundande styrelsemedlem i Svenska Haikusällskapet
 • 2001 startat Braword, eget företag för publicistisk verksamhet
 • 2003-04 curator och ansvarig för den historiska delen av Östasiatiska museets återöppningsutställning "Från Hokusai till Dragon Ball"
 • 2005 intiativtagare till och arrangör av "Hiroshima - Memory and Threat", Centrums för östasiatiska och sydöstasiatiska studier vid Lunds universitet symposium 60 år efter atombombningarna
 • 2006 vice ordförande i Dansk-svenskt författarsällskap
 • Föreläsningar och föredrag på Utrikesdepartmentet, Kungliga vetenskapsakademin, universitet i Sverige och Japan, andra fora i Danmark, Finland, Island samt på Östasiatiska och andra museer, bibliotek, företag, i föreningar och skolor.

Om Monica

BIOGRAFI

Första gången jag kom till Japan visste jag ingenting om det landet. Jag hade träffat två japaner i hela mitt liv. Egentligen var jag på väg genom Sibirien, eftersom jag lärt mig ryska och var nyfiken på hur unga levde där, och vidare till USA, där jag varit i Kansas på stipendium i ett år, men tyckte att jag borde lära mig mer. Mittemellan låg Japan.

När jag kom med båt till Yokohama möttes jag helt oväntat av en liten dam, som ropade:

”Miss Monica! Miss Monica!”

Konstnären Nobu Ota, den ena japanen jag träffat, hade bett henne möta mig. Den lilla damen kunde bara japanska och det kunde inte jag, så vi satt tysta i taxin ända till ett lyxhotell i Tokyo där hon släppte av mig. Jag hade inga pengar och flyttade snart därifrån.

Sedan tog jag tåget till Japans nordligaste ände, Wakkanai. Jag tänkte att där hade nog aldrig någon utlänning varit förr. Det visade sig att det fanns en amerikansk militärbas där.

Jag stannade i Japan och for inte vidare till Amerika. Jag träffade min man Jussi som är från Finland. Lång resa för att träffa någon från ett grannland!

Tillsammans har vi arbetat i Japan i sammanlagt femton år. Jag har skrivit många böcker om Japan och en doktorsavhandling om atombomben. Jag har gjort radio- och tv-program, skrivit tusentals (tror jag) artiklar om Japan, hållit föredrag och gjort utställningar. Våra två barn är från Japan.

Nu bor jag i Sverige. Jag längtar ofta till Japan. Jag reser dit snart sagt varje år. Nästan allt jag gör har anknytning till Japan. 2010 kom min senaste bok om Japan ut. Läs mer om den på fliken Trollsländans land.

SORG

Buddhistprästen Kenko, som levde på 1300-talet skrev i Tsurezuregusa (ungefär Spridda anteckningar):

"Om människan aldrig dog bort som Adashinos dagg och aldrig försvann som röken över Toribeyama utan för alltid dröjde sig kvar i denna värld, hur skulle vi då kunna gripas av djupa känslor!"

Den 21 juni 2011 avled Juhani Lompolo, journalist och författare, en av Finlands främsta Japankännare. Tack vare honom väcktes Monicas intresse för Japan. De gifte sig strax efter det att de mötts i Tokyo 1969. Som journalister och utrikeskorrespondenter reste och arbetade de i många länder, framför allt i Asien, och bodde i Japan i sammanlagt femton år. Juhani (Jussi) var Östasienkorrespondent för Finlands Radio/tv och därefter för Helsingin Sanomat. Han var en duktig fotograf.

Tillsammans skrev de flera böcker, framför allt om Japan (se under fliken Böcker). Jussi var också ensam författare till många böcker. Bland de mest uppskattade var hans haiku, som Haiku huumorilla (Humoristiska haiku) och Viisautta vuodeksi. Haiku joka päivälle (Ett års visdom. En haiku om dagen). Ur den sistnämnda samlingen ett exempel:

Kulje kanssani,

vaikka et tietäisikään

tiemme mutkia

Hans introduktion till och översättning av den samtida journalisten Verner Humbles Det rysk-japanska kriget kompletterades med en stor samling träsnitt från detta krig, köpta på loppmarknader i Japan, som ställdes ut på museer i flera länder. Japans seger över stormakten Ryssland betydde mycket för självständighetskampen i Finland.

Han grundade bokförlaget Orienta (www.orienta.fi) för att sprida kunskap om Japan.

Under sin tid som Finlands Radios korrespondent i Stockholm 1978-1983 skrev han den ironiska Kuningas Puukstaavi ja hänen valtakuntansa (Kung Bokstav och hans rike) där han myntade begreppet Malttimaa (Lagomlandet). Samurai-sankkarit (Samurajhjältarna), samurajernas historia, kom ut på svenska i översättning av Monica, under titeln Samurajerna.Han översatte flera av hennes böcker till finska.

Hans sista bok blev librettot till Samurain rakkaus. Musiikillinen Kabuki-draama(Samurajens kärlek. Ett musikaliskt kabuki-drama).

Juhani Lompolo sörjs djupt av Monica och deras två barn samt familj i Finland och Sverige, vänner och kolleger över hela världen.