Hiroshima & Fukushima

4 september, 2017

Hiroshima & Fukushima

Den 6 augusti är minnesdagen av atombombningen av Hiroshima 1945. Ända sedan man upptäckte att atomer kunde klyvas har kunskap kring detta censurerats. Det gäller också kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Men i serier och manga har man kunnat diskutera fritt. Läs min understreckare i Svenska …

Läs mer